Рубки формування і оздоровлення лісів

Догляд за лісом є системою лісогосподарських заходів, направлених на якісне поліпшення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини і збільшення розмірів користування лісом.

Основним видом догляду за лісом в даний час в лісах України є рубки догляду. Вони полягають в періодичній, через певні проміжки часу, вирубці в насадженнях частини дерев і ведуться з моменту утворення насадження до його головної рубки.

Найголовніші завдання рубок догляду в лісах України:

а) поліпшення в межах наявних порід складу насаджень;

б) скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини;

в) збереження і посилення водозахисних і ґрунтозахисних властивостей лісу;

г) поліпшення якості вирощуваної деревини;

д) поліпшення санітарного стану насаджень;

є) підвищення стійкості проти чинників, несприятливих для життя і розвитку насаджень;

ж) збільшення розміру користування деревиною з одиниці площі.

C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Економіст\Рекреація\Фото 72\ID_2012_06_11_24299.jpg

Для виконання цих завдань при рубках догляду відбирають і залишають на корені:1)дерева бажаних для господарства порід і кращі за якістю стовбурів; 2) дерева, сприяючі подальшому зростанню і формуванню стовбурів і крон відібраних з кращих. Деревам, що залишаються, забезпечується необхідна для успішного розвитку площа живлення і відповідне розміщення за рахунок вирубки гірших дерев, що перешкоджають розвитку екземплярів, що залишаються. Таким шляхом рубками догляду забезпечується потрібний склад, форма насаджень і підвищений приріст на залишених деревах.

 

Деревина, що одержується в процесі рубок догляду і використовується споживачами, має важливе значення для економічної ефективності діяльності підприємства. Хоча не всяка рубка догляду супроводжується використовуванням вирубаної деревини, значення рубок догляду для формування високопродуктивних деревостанів є значним. Відсутність користування у зв'язку з відсутністю попиту характерна для рубок догляду в молодняках. В перспективі задача зводиться до того, щоб всі рубки догляду супроводжувалися повним використовуванням одержуваної від них деревини і інших видів лісо продукції.